PLC İle Programlama ve S7-300

Yazan: Yavuz Eminoğlu
Kocaeli Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda Bölümü
Pnömatik Atölyesi Şefi

İrtibat Kitap Sipariş : yavuzeminoglu@mynet.com

İÇİNDEKİLER :

I.PLC'NİN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
A.PLC NEDİR?
B.SIEMENS S7 PLC'LERİN KARŞILAŞTIRILMALARI
C.PLC'NİN ÇALIŞMASI VE FONKSİYONU
D.PLC'NİN ELEMANLARI
E.S7-300 SİSTEMİNİN YAPISI
F.PLC'LERDE BELLEK
G.PLC'DE KULLANILAN ADRES ALANLARI
H.PROGRAM İŞLEME ŞEKİLLERİ
1.Lineer Program işleme
2.Yapısal Program işleme
İ.PROGRAM YAZILIM ŞEKİLLERİ
1.Kontak Planı (Ladder Diagram - LAD)
2.İşlev Şeması (Function Blok Diagram - FBD)
3.Deyim Listesi (Statement List -STL)
J.PLC'DE KULLANILAN EMİRLERİN YAPISI
1.Operasyon Kısmı
2.Operand Kısmı
K.ATAMA YAPMA
L.S7-300 de PROJE OLUŞTURMA
II.MANTIK KAPILARI
A."VE" FONKSİYONU
B."VEYA" FONKSİYONU
C."DEĞİL" FONKSİYONU
D."ÖZEL VEYA" FONKSİYONU
E.MANTIK KAPILARI KOMBİNASYONLARI
1."VEYA" kapısından önce "VE" kapısı
2."VE" kapısından önce "VEYA" kapısı
F.PLC PROGRAMLAMADA İŞLEV SIRASI
G.PROGRAMIN "PLC" DE ÇALIŞMA ŞEKLİ
III.DURUM TESPİT İŞARETLERİ
IV.HAFIZA FONKSİYONU
A.HAFIZA FONKSİYONUNUN OLUŞMASI
1.RS - Hafıza elemanı
2.Hafıza elemanlarının karşılıklı olarak kilitlenmesi
B.SEMBOLİK ADRESLEME
C.DARBE VERİCİLER (KENAR TETİKLEYİCİLER)
V.ZAMAN FONKSİYONU
A.S7-300 de ZAMANLAYICI ÇEŞİTLERİ
1."SP" Darbe (Pulse)
2."SE" Uzatılmış darbe (Extendet Pulse Timer)
3."SD" Girişin uzatılması ( Gecikmeli start ) ( On-Delay Timer )
4."SS" Hafızalı gecikmeli start ( Retentive On-Delay Timer )
5."SF" Çıkışın uzatılması ( Gecikmeli stop) (Off-Delay Timer )
B.SERBEST BIRAKMA ( FREE- Enable ) SİNYALİ
VI.SAYMA FONKSİYONU
A.KUMANDA TEKNİĞİNDE SAYMA
B.SAYMA FONKSİYONLARI
C.SAYICI DURUMUNUN SORGULANMASI
1.Bit olarak
2.Sayısal ( Nümerik ) olarak
VII.DURUM GRAFİĞİ
A.DURUM GRAFİĞİ İÇERİSİNDE DALLANMA
B.DURUM GRAFİĞİ İÇERİSİNDE DÖNGÜLER
C.MCR ( ANA KONTROL RÖLESİ ) FONKSİYONU
VIII.YAPISAL PROGRAMLAMA
A.PROGRAM MODÜLLERİ
1.Organizasyon modülleri (OB ...)
2.Fonksiyon (FC) ve Fonksiyon modülleri (FB)
B.DATA MODÜLLERİ
C.SİSTEM VE STANDART MODÜLLER
D.DATA TİPLERİ
IX.SAYISAL (DİJİTAL) OPERASYONLAR
A.SAYISAL KUMANDALAR İÇİN TEMEL OPERASYONLAR
B.YÜKLEME (L) VE TRANSFER (T) OPERASYONLARI
C.YÜKLEME VE TRANSFER İŞLEMLERİNİN GRAFİK PROGRAMLARDA
(LAD-FBD ) GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
D.DİJİTAL LOJİK İŞLEMLER
E.KARŞILAŞTIRMA OPERASYONLARI
F.PROGRAM SONLANDIRMA OPERASYONLARI
G.SIÇRAMA OPERASYONLARI
1.Şartsız sıçramalar ( JU )
2.Şartlı sıçramalar
3.Çoklu sıçrama (JL)
4."LAD" ve "FBD" de sıçrama emirlerinin kullanımı
H.KAYDIRMA VE DÖNDÜRME İŞLEMLERİ
İ.ARTIRMA VE AZALTMA FONKSİYONLARI
J.KOMPLEMENT VE NEGASYON ALMA
K.DÖNGÜLER
L.DURUM ALANI (STATUS WORD)
MDATA TİPLERİNİN BİRİBİRİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1."BCD" sayının "TAM SAYI"ya dönüştürülmesi ( BTI - BTD )
2."TAMSAYI"ların "BCD" sayılara dönüştürülmesi ( ITB - DTB )
3."16 bit TAM SAYI"nın "32 bit TAM SAYI"ya dönüştürülmesi ( ITD )
4."32 bit TAM SAYI"nın "VİRGÜLLÜ SAYI"ya dönüştürülmesi ( DTR )
5."VİRGÜLLÜ SAYI"ların "TAM SAYI"lara dönüştürülmesi
6."LAD - FBD" de data tiplerinin biribirine dönüştürülmesi
N.ARİTMETİK FONKSİYONLAR
1.Toplama
2.Çıkarma
3.Çarpma
4.Bölme
5."LAD - FBD" de aritmetik fonksiyonlar
O.MATEMATİK FONKSİYONLAR
1.Kare alma ( SQR )
2.Kare kök alma ( SQRT )
3.Doğal logaritma ( LN )
4.Doğal logaritma tabanı ( EXP )

P.TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
Q.AKÜ İŞLEMLERİNDE YER DEĞİŞTİRME
1.Akü 1 düşük değerlikli baytlarının yer değiştirmesi ( CAW )
2.Akü 1 deki tüm baytların yer değiştirmesi ( CAD )
3.Akü 1 ve Akü 2 içeriklerinin yer değiştirmesi ( TAK )
4.Akü 1'in Akü 2'ye, Akü 2'nin Akü 1'e, kopyalanması ( PUSH - POP )119
5.Akü 2 ve 3'ün, Akü 3 ve 4'e, kopyalanması ( ENT )
6.Akü 3 ve 4'ün, Akü 2 ve 3'e, kopyalanması ( LEAVE )
R.PLC'DE KOMUTLARIN SINIFLANDIRILMASI
X.ANALOG DEĞERLERİN İŞLENMESİ
A.SİNYAL ÇEŞİTLERİ
1.İkili sinyal
2.Dijital sinyal
3.Analog sinyal
B.PLC'DE ANALOG SİNYALLERİN İŞLENME PRENSİBİ
C.ANALOG SİNYAL GİRİŞ VE ÇIKIŞI
1.Sinyallerin çevrilmesi
2.S7-300 CPU'larda analog sinyal işleme
3.Analog program modülü kanal adresleri
XI.AKIŞ ŞEMALARI
A.İŞLEM
B.SORGULAMA
C.TEKRARLAMA
XII.İNDİREKT ADRESLEME
A.İNDİREKT ADRESLEME
B.POİNTER (GÖSTERGE)
1."WORD" ( 16 bit ) pointerler
2."DWORD" (32 bit) pointerler
C.ADRES REGİSTERLERİ
XIII.BİT OPERASYONLARININ SAYISAL İŞLENMESİ
A.DİREKT SAYISAL DEĞERLER İLE ÇALIŞMA
B.DATA MODÜL DEĞERLERİ İLE ÇALIŞMA
C."LOOP" DÖNGÜSÜ İLE DATA MODÜLÜN TARATILMASI
XIV.YÜKSEK DEĞERLİKLİ "OB" LER
A.SAAT ALARMI "OB" LERİ
B.GECİKTİRME ALARMI "OB" LERİ
C.UYARI ALARMI "OB" LERİ
D.SÜREÇ ALARMI "OB" LERİ
E.ZAMAN HATASI "OB" Sİ ( OB 80 )
F.BESLEME GERİLİMİ HATASI "OB" Sİ ( OB 81 )
G.HATA BULGUSU UYARI "OB" Sİ ( OB 82 )
H.TAKMA / ÇIKARMA UYARI "OB"Sİ ( OB 83 )
İ."CPU" DONANIM HATASI UYARI "OB" Sİ ( OB 84 )
J.PROGRAM YÜRÜTME HATASI "OB" Sİ ( OB 85 )
K.MODÜL TAŞIYICISI (MONTAJ RAYI) ARIZASI "OB" Sİ ( OB 86 )
L.HABERLEŞME HATASI "OB" Sİ ( OB 87 )
M.PROGRAMLAMA HATASI "OB" Sİ ( OB 121 )
N.VERİ ERİŞİM HATASI "OB" Sİ ( OB 122 )
XV.SİSTEM VE STANDART FONKSİYONLARI
A.SİSTEM FONKSİYONLARI
B.SİSTEM FONKSİYON MODÜLLERİ ( SFB )
C.STANDART FONKSİYONLAR
1."IEC" sayıcıları
2."IEC" zaman elemanları
3."IEC" fonksiyonları
D.BİRLEŞTİRİLMİŞ DATA TİPLERİ
1.DATE AND TIME
2.STRING
3.ARRAY
4.STRUCT
5.UDT (User Defined Type) KULLANICI TANIMLI DATA TİPİ
XVI.HABERLEŞME / BUS SİSTEMLERİ
A."MPI" HABERLEŞME SİSTEMİ ( Multipoint Interface )
B."AS-I" HABERLEŞME SİSTEMİ (Aktuatör Sensor - Interface)
C."PROFIBUS" HABERLEŞME SİSTEMİ (Process Field Bus)
EKLER
XVII.SIMATIC S7 GRAPH
A.GRAPH NEDİR?
B.GRAPH DİLİ NASIL AÇILIR?
C.GRAPH DİLİNİN BİÇİMSEL YAPISI
D.GRAPH DİLİNİN MANTIK YAPISI
E.GRAPH PROGRAMLAMADA ZAMAN KULLANIMI
F.GRAPH PROGRAMLAMADA SAYICILAR
G.GRAPH PROGRAMLAMADA KARŞILAŞTIRICILAR
H.GRAPH PROGRAMLAMADA DALLANMALAR
XVIII.SIMATIC S7 SCL
A.SCL NEDİR?
B.STEP 7 ve SCL
C.SCL İLE PLC NASIL PROGRAMLANIR
D.SCL PROGRAMLAMA DİLİ ELEMANLARI
1.İşlemciler (operatörler)
2.SCL'nin kullandığı anahtar sözcükler
3.Adresleme çeşitleri
4.Şart sözcükleri
5.Döngüler
6.Sıçramalar ve diğerleri
7.Sabitler ve değişken tipleri
8.Değişken tanımlama
9.Zamanlayıcılar (TIMER'ler)
10.Sayıcılar (COUNTER'ler)
11.Modüller (OB, FC, FB, DB)
12.Örnek programlar
XIX.CPU 314 IFM'LERDE HIZLI SAYICI KULLANIMI
XX.ÖRNEK PROBLEMLER
XXI.S7 300 PLC KOMUTLARI

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !